ЧАО "МИТЕЛ" всегда обеспечивает высокий уровень сервисного обслуживания выпускаемой продукции
www.mytel.dp.ua
О компании
Статьи
Сертификаты
Счетчики электроэнергии
Оборудование для телекомуникаций
Гарантийное обслуживание
Документация
Объявления
Контакты
На главную
Объявления
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «МІТЕЛ» 2013 рік

Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік

Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік      (Підпис)

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «МІТЕЛ»

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «МІТЕЛ» 02.03.2020 р.      (Підпис)

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «МІТЕЛ» 06.03.2020 р.      (Підпис)

Особлива інформація: відомості про зміну складу посадових осіб ПрАТ "МІТЕЛ" 03.02.2020 р.      (Підпис)

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій акціонерів які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ "МІТЕЛ" 02.03.2020 р.      (Підпис)

Повідомлення про підсумки голосування акціонерів на річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «МІТЕЛ» 02.03.2020 р.      (Підпис)

Особлива інформація: відомості про зміну складу посадових осіб ПрАТ "МІТЕЛ" 02.03.2020 р.      (Підпис)

Особлива інформація: відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів ПрАТ "МІТЕЛ" 02.03.2020 р.      (Підпис)

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій акціонерів які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ "МІТЕЛ" 06.03.2020 р.      (Підпис)

Особлива інформація: відомості про зміну складу посадових осіб ПрАТ "МІТЕЛ" 06.03.2020 р.      (Підпис)

Особлива інформація: відомості про припинення емітента шляхом перетворення за рішенням вищого органу емітента 06.03.2020 р.      (Підпис)

Повідомлення про підсумки голосування акціонерів на позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ «МІТЕЛ» 06.03.2020 р.      (Підпис)

Повідомлення кредиторів про припинення емітента шляхом перетворення за рішенням вищого органу ПрАТ «МІТЕЛ» 06.03.2020 р .      (Підпис)

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «МІТЕЛ» 28.05.2020 р. .      (Підпис)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік. .      (Підпис)

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій Товариства на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ "МІТЕЛ" 28.05.2020 р. .      (Підпис)

Повідомлення про підсумки голосування акціонерів на позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ «МІТЕЛ» 28.05.2020 р. .      (Підпис)

Особлива інформація: відомості про зміну складу посадових осіб ПрАТ "МІТЕЛ" 28.05.2020 р. .      (Підпис)Адрес:49055 г.Днепр, ул.Строителей,34 тел./факс(056)747-32-10, www.mytel.dp.ua, E-mail:mytel@mytel.dp.ua